Vid tillfälliga allergiska besvär

Till återförsäljare Till återförsäljare

Kestine®

Kestine® (ebastin) är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt allergisk rinnsnuva, nästäppa och nysningar. Kestine® kan också användas av personer som är känsliga för myggbett, vid tillfällig vistelse i myggrika områden.

Läs bipacksedeln noga före användning

pollenallergi

Pollenallergi

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne, ett så kallat allergen. Det är ett ämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar. Dessa allergiantikroppar kan bildas mot många olika ämnen, till exempel mot pollen. Antikropparna sätter sig fast på ytan av en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna och får cellerna att släppa ut de retande ämnena. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen: rinnsnuva, nysningar, klåda i näsa och ögon, astma.

palsdjursallergi

Pälsdjursallergi

Allergi mot pälsdjur är en vanlig form av allergi som drabbar ungefär var femte vuxen i Sverige. Alla pälsdjur kan ge allergiska besvär men vanligast är allergi mot hund och katt. Allergisymtomen kan variera hos olika personer men vanliga symtom är nysningar, rinnande näsa och klåda i ögonen. Precis som vid pollenallergi reagerar immunförsvaret på ett allergen, och vid pälsdjursallergi utgörs allergenet av särskilda proteiner från djurens hudceller, saliv, urin och talgkörtlar. Dessa allergen fastnar i djurens päls vilket gör att även pälsen framkallar allergi.

kliande-myggbett

Kliande myggbett

Klåda, rodnad och svullnad från myggbett kan vara besvärande. Dessa symtom orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot ämnen som finns i myggornas saliv, som kommer in i kroppen vid ett myggbett. Kroppens reaktion mot myggbettet är naturlig och beror oftast inte på allergi, men vissa personer är mer känsliga än andra och får mer uttalade besvär, t.ex. i form av större svullnader och värre klåda. Vid tillfällig vistelse i myggrika områden kan man använda Kestine för att mildra klåda orsakad av myggbett. Effekten på klådan varar i mindre än 2 timmar och påverkar därför inte den senare fasen av klåda efter myggbett. Bäst effekt fås därför om Kestine tas innan man blivit myggbiten. Störst effekt får personer som är extra känsliga för myggbett.

damm-och-kvalsterallergi

Damm- och kvalsterallergi

Allergi mot damm och kvalster är en vanlig orsak till allergiska reaktioner i hemmiljön. Dammkvalster, små mikroskopiska organismer som trivs i damm och textilier såsom sängkläder och möbeltyger, är ofta källan till dessa allergiska reaktioner. De lever av hudflagor som människor och djur naturligt avger och frodas i varma, fuktiga miljöer som sovrum och vardagsrum.Symtomen på damm- och kvalsterallergi liknar de vid andra typer av allergier och kan till exempel inkludera nysningar, rinnande eller täppt näsa och klåda i ögonen. Dessa symtom uppstår när immunsystemet reagerar på allergener i kvalstrens avföring, vilka blir en del av hushållsdammet. Precis som med andra allergier, reagerar kroppens immunförsvar på dessa kvalsterallergener genom att överreagera, trots att de är ofarliga för de flesta människor. Denna reaktion leder till frisättningen av histamin och andra ämnen i kroppen, vilket orsakar de allergiska symtomen.

Varför Kestine?

effekt

Effekt inom 1 timme*

sllergysymtom

Vid svårare allergisymtom kan du dubbla dosen till 2 tabletter dagligen

24timmar

Effekten varar i 24 timmar*

Multi-allergi användning

Multi-allergi användning

* Vid klåda orsakad av myggbett får man bäst effekt om Kestine tas innan man blivit myggbiten, vilket kan ge god effekt 15 min – 2 timmar efter myggbettet.

Här får du svar på vanliga frågor om Kestine

Mer information om hur du använder Kestine hittar du på fass.se

Vad är pollenallergi?

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne, ett så kallat allergen. Det är ett ämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar. Dessa kan bildas mot många olika ämnen, till exempel allergen från pollen och pälsdjur. Dessa allergen finns överallt i vår miljö, både i hem och skolor. Antikropparna sätter sig fast på ytan av en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna och får cellerna att släppa ut de retande ämnena. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen: rinnsnuva, nysningar, klåda i näsa och ögon.

Hur fungerar Kestine®?

Kestine® innehåller ebastin, ett så kallat antihistamin som motverkar effektern av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat kan ge rinnsnuva, nästäppa och nysningar samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett.

Kan Kestine® hjälpa vid pälsdjursallergi?

Kestine® kan användas vid pälsdjursallergi. Helst ska Kestine® tas 1 timme innan besök i hem med pälsdjur. Allergi mot pälsdjur är en vanlig form av allergi som drabbar ungefär var femte vuxen i Sverige. Alla pälsdjur kan ge allergiska besvär men vanligast är allergi mot hund och katt. Allergisymtomen kan variera hos olika personer men vanliga symtom är nysningar, rinnande näsa och klåda i ögonen. Precis som vid pollenallergi reagerar immunförsvaret på ett allergen, och vid pälsdjursallergi utgörs allergenet av särskilda proteiner från djurens hudceller, saliv, urin och talgkörtlar. Dessa allergen fastnar i djurens päls vilket gör att även pälsen framkallar allergi.

Kan Kestine® hjälpa vid myggbett?

Kestine® kan hjälpa även vid klåda orsakad av myggbett. Bäst effekt fås om Kestine® tas innan man blivit myggbiten. Störst effekt får personer som är extra känsliga för myggbett. Effekten på klåda varar mindre än 2 timmar efter myggbettet, och påverkar därför inte den senare fasen av klåda efter myggbett.

Hur snabbt verkar Kestine®?

Effekten kommer inom 1 timme och varar i 24 timmar efter intagen dos. Vid klåda orsakad av myggbett fås bästa effekt om Kestine® intas innan man blivit myggbiten. . Effekten på klåda orsakad av myggbett varar mindre än 2 timmar.

Hur doserar jag Kestine®?

Vuxna och barn över tolv år: 1 tablett (10 mg) dagligen på morgonen i samband med frukost. Vid svårare symtom kan dosen ökas till 2 tabletter dagligen. Behandlingstiden bör inte överskrida 14 dagar om inte läkare ordinerat annat.

Kan jag öka dosen vid behov?

Det kan finnas tillfällen då man är mer exponerad för pollen än normalt. Vid behov kan man dubbla kan man dubbla dosen av Kestine®, vilket ger en ökad effekt.

Kan jag ge Kestine® till mitt barn?

Kestine 10 mg kan ges till barn från 12 år.

Kan jag ta Kestine® om jag planerar att bli gravid eller är gravid?

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Kestine® under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar Kestine® under graviditet.

Kan jag ta Kestine® om jag ammar?

Det är okänt om Kestine® går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare innan du tar Kestine® under amning.

Vad är viktigt att tänka på innan behandling med Kestine®?

Kestine® kan orsaka muntorrhet hos vissa personer. Vid långtidsbehandling är det därför viktigt med god munhygien för att förebygga risken för karies. Kestine® kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel. Tala därför om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit några av följande läkemedel: ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel mot svamp), erytromycin (antibiotika), rifampicin (läkemedel mot tuberkulos). Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion bör du tala med läkare innan behandling med Kestine®.

flowers

Några av våra återförsäljare